LANKIDETZA NAFARROAKO ELIKAGAIEN BANKUAREKIN

ELIKAGAIEN BANKUAREN EGITEKOA

Duela hamarkada bat baino gehiago, NUKF lanean hasi zen Nafarroako Elikagaien Bankuaren Fundazioarekin, haren jarduna toki entitateen artean zabaltzeko eta fundazioaren finantzazioan laguntzeko, fundazioak helburu baitu zer jan ematea behar adina baliabide ez dutenei.

Egun, 190 gizarte erakunderen bitartez, Bankuak 60 udalerritan banatzen ditu elikagaiak Berriobeitiko biltegitik, eta beste 27tan Tuterakotik. Guztira, 2019an, 3.130 tona banatu zituen 23.000 pertsonaren artean. 2008an goia jo zuenetik apaldu bada ere, onuradunen kopurua, gutxi gorabehera, Nafarroako herritarren %5 da oraindik. Hala ere, azken hilabeteetan portzentaje hori hein batean handitu da koronabirusaren krisiaren ondoren.

Egun 32 dira ekarpen ekonomikoa egiten duten toki entitateak. Ekarpenak Bankuaren funtzionamendurako gastuak pagatzeko erabiltzen dira (lokalen alokairua, energia gastuak, makinak eta ekipamendua, eta abar), eta halako beharren heren bat estaltzen dute.

Elikagaien Bankuan udalok laguntza finantzarioa mantentzea eta indartzea zein garrantzitsua den azpimarratzen dute.

Parte hartu nahi duten toki entitateek beherago dute gurekin lankidetzan aritzen den fundazio horri baliabideen ekarpena egiteko erabakiaren eta baimenaren eredua.

 

ELIKAGAIEN BANKUARI ATXIKITZEKO EREDUA

http://www.bancoalimentosnavarra.org/

GARDENTASUNAREN ATARIA

Portal de Transparencia

TOKI AGENDA